Ductless Mini-Split Air Conditioners & Heat Pump Units

TYPE BTU/H TONS SEER/IEER EER HSPF/COP
Ductless mini-split A/C All Sizes All Sizes 16 N/A N/A
Ductless mini-split heat pump All Sizes All Sizes 16 N/A 8.2